บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องแก้วของเอเชีย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วน้ำคุณภาพสำหรับใช้ในบ้าน โรงแรมร้านอาหาร และบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปจำหน่ายอีกกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.