ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

รักดี ภักดีชุมพล
เลขานุการบริษัท
02-661-6556 EXT. 1200
ir@oceanglass.com
ข่องทางรับข้อร้องเรียน
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.