บริการให้คำปรึกษา

Ocean Glass ให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ● การเลือกผลิตภัณฑ์แก้วน้ำ
 • ● ออกแบบผลิตภัณฑ์แก้วน้ำอย่างครบครัน
 • ● ประเมินขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียด
 • ● ให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบ
 • ● บริการเรื่องบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ
 • ● บริการจัดการขนส่งสินค้า
 • ● การเสนอราคาในขั้นต้น

บริการออกแบบ

บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Ocean Glass มีดังนี้

 • ● ขั้นตอนการเตรียมออกแบบและทำสรุปผลิตภัณฑ์
 • ● การร่างภาพในขั้นต้น
 • ● การขึ้นภาพ 3 มิติ
 • ● การร่างภาพทางเทคนิค
 • ● ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์

บริการบรรจุภัณฑ์

บริการบรรจุภัณฑ์ของ Ocean Glass จะต้องตอบโจทย์ความต้องการ 3 ข้อ ดังนี้

 • ● ใช้ได้จริง (ป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้)
 • ● สวยงาม สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้
 • ● เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้น Ocean Glass ยังมีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ตามความต้องการของลูกค้า

นำเสนอสินค้าภายใต้แบรนด์ของคุณ

ส่งเสริมแบรนด์ของคุณด้วยบริการหลัก 4 ข้อ

 • ● บริการให้คำแนะนำในการเลือกสินค้าและดีไซน์ที่เหมาะสมกับตลาดของคุณ
 • ● ผลิตภัณฑ์แก้วที่หลากหลาย
 • ● เทคนิคการตกแต่งที่ทันสมัย
 • ● บรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงที่สวยงามและปกป้องสินค้าได้ดี

B2B

สร้างความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ
ด้วยความเชี่ยวชาญและการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของเรา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แก้ว สั่งซื้อสินค้า
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.