เครื่องมือสื่อสารการตลาด

แก้วเป็นสื่อที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เราสามารถช่วยคุณในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ● หาตลาดเป้าหมาย
 • ● สื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ● ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
 • ● เพิ่มการรับรู้จดจำผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์ผ่านการใช้สินค้าในทุกช่วงเวลา
 • ● เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาด

เราสื่อถึงข้อความสำหรับโฆษณาสินค้าของคุณในด้านต่างๆ ด้วย

 • ● ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
 • ● การประเมินผลและดีไซน์
 • ● การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ● บรรจุภัณฑ์
 • ● การผลิต
 • ● คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
 • ● การทำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
 • ● การจัดส่งสินค้า
 • ● อัตราส่วนต้นทุนและราคา

สินค้าพรีเมี่ยมและกลยุทธ์การรักษาลูกค้า

เราช่วยโปรโมทแบรนด์ของลูกค้าได้ด้วยสินค้าคุณภาพสูง ที่สะท้อนภาพลักษณ์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

เรามีบริการดังนี้

 • ● ผลิตภัณฑ์แก้วใสที่หลากหลาย (วัสดุ ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์)
 • ● การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับลูกค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
 • ● การใส่ใจเรื่องคุณภาพและราคาที่เหมาะสมของสินค้า

กลยุทธ์การรักษาลูกค้า

เราช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ด้วยบริการที่ครบครัน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์

บริการของเรามีดังนี้

 • ● ให้คำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์
 • ● การสร้างสรรค์แคมเปญต่างๆ
 • ● สร้างสรรค์และผลิตเครื่องมือการขาย
 • ● อัพเดทผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

B2B

สร้างความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ
ด้วยความเชี่ยวชาญและการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของเรา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แก้ว สั่งซื้อสินค้า
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.